Edukacja w klasie 3 szkoły podstawowej

Klasa trzecia w szkole podstawowej to już takie małe pożegnanie z etapem łatwej nauki. To przygotowanie do czegoś poważniejszego, co rozpocznie się w klasie 4, czyli ocen, kartkówek, sprawdzianów, itd. Trzeba odpowiednio przygotować się do takiej zmiany i swoje dzieci również trzeba do tego nastawić, aby były one świadome tego co je czeka w przyszłości. Odpowiednio poprowadzona trzecia klasa będzie dobrym przygotowaniem dla dzieci do dalszej nauki.

Na tropie wiedzy

“Nowi Tropiciele. Podręcznik. Część 1. Klasa 3” będąca opracowaniem zbiorowym to podręcznik klasa 3, który znajdzie się w użytkowaniu już na początku września (https://www.taniaksiazka.pl/szkola-podstawowa-1-3-klasa-3-c-313_1006_1009.html). Jest to część zestawu, którą wybiera wielu nauczycieli ze względu na ogromny poziom wiedzy i doskonałe przygotowanie do nauki z dziewięciolatkami. W książce znaleźć można zagadnienia poruszające tematykę społeczną, matematyczną, polonistyczną muzyczną, przyrodniczą, plastyczną. Dzięki tej książce dzieci będą mogły utrwalać wiedzę zdobytą w klasach poprzednich. Teksty do przeczytania zostały podzielone dla dzieci na trzy poziomy. Nie można zapominać, że nie każde dziecko już czyta idealnie, jednak nie można w związku z tym bagatelizować nauki czytania. Razem z tym podręcznikiem będzie odbywało się doskonalenie czytania, dzięki czemu dziecko będzie płynnie czytało już w klasie czwartej bez żadnego problemu. W Tropicielach kładzie się również ogromny nacisk na ortografię, dzięki czemu dzieci będą również zdawały sobie sprawę z tego, jak powinny pisać. W całym zestawie można znaleźć poszczególne lektury, które znajdują się w podstawie programowej dla takich dzieci. Warto również zapoznać się ze wspaniałymi treściami muzycznymi.

Przyjaciele w szkole

“Szkolni Przyjaciele. Podręcznik. Klasa 3. Część 1” Ireny Zarzyckiej, Ewy Schumacher i Kingi Preibisz – Wali to kolejny podręcznik pochodzący z zestawu, gdzie znaleźć można również karty ćwiczeń oraz odpowiednie zeszyty z ćwiczeniami do wypełniania przez dziewięciolatka. Tak, jak i w innych książkach, tak i tutaj poruszane są treści społeczne, polonistyczne, matematyczne, dzięki czemu wiedza naszych dzieci będzie na odpowiednim poziomie. Na stronach Ćwicz czytanie i Czytam sam znaleźć można dopasowane do wieku odpowiednie czytanki. Dzieci pogłębiają swoja wiedzę matematyczną, dzięki czemu liczenie idzie im już o wiele łatwiej. Nie można jednak zapomnieć, że w takich książkach poruszana jest tematyka odnosząca się do sztuki, dzięki czemu dzieci wiedzą na czym polega malarstwo i jak wielkie dzięki temu można stworzyć dzieła, które warte są czasem potem wielkie sumy pieniędzy.

Background obraz autorstwa pressfoto - www.freepik.com